'n Messiaanse Pasga Verhaal

Die interaktiewe verhaal (“Haggadah” in Hebreeus) in hierdie artikel is gebaseer op die Pasgamaal wat Jeshua saam met sy dissipels gevier het en dit bevat die basiese kern-elemente van ‘n Pasgaviering,

om u in staat te stel om ‘n beter begrip te hê van die gebeure tydens die laaste avondmaal van Jeshua saam met sy dissipels,

met die fokus op Jeshua ons Pasgalam.